ملك اداري كيش

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده

مجتمع مسكوني گلزار : واقع درتهران خيابان پاسداران خيابان لنكري اول خيابان گلزار

وضعیت پروژه : در حال ساخت

ملك گلچين : واقع در اتوبان امام علي (ع) بالاتر از پل شهيد بابايي خيابان گلچين

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده