شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

موجودی املاک در مقطع فعلی
نام ملک محل ملک
12 واحد آپارتمان مسكوني جمعا بمترا‍ژ 690/78 در سرعين اردبيل
پروژه تجاري و مسكوني رودكي شيراز خيابان رودكي
ساختمان اداري تجاري ميلاد شيراز خيابان پاسداران ساختمان ميلاد
سه دانگ از يك خانه ويلايي اصفهان خيابان چهارباغ عباسي كوچه فروهر
28 قطعه زمين تفكيك شده با اسناد شش دانگ نكا خيابان انقلاب
28/5824, دو قطعه زمين به پلاك هاي ثبتي 28/5823 نكا خيابان انقلاب
سرقفلي يك واحد تجاري در مركز خريد جواهر تبريز تبريز خيابان 29 بهمن روبروي دانشگاه تبريز طبقه اول
19 واحد ساختمان اداري كيش (قدرالسهم شركت) كيش مقابل بازار فرانسويهاي سابق جنب بهكيش
ششدانك پلاك ثبتي 311/396 واقع در چابكسر به مساحت 5215 متر مربع با كاربري توريستي و گردشگري چابكسر كنار پل فلزي بطرف دريا
ششدانگ پلاك ثبتي 312/300 واقع در چابكسر به مساحت 6112 متر مربع با كاربري باغ مسكوني چابكسر خيابان جهاد نرسيده به مجتمع مسكوني فرهنگيان
آپارتمان اداري شركت واقع در خيابان كوه نور تهران انتهاي خيابان كوه نور
1 واحد آپارتمان به مساحت 105 مترمربع در تبريز تبريز چاي كنار جنوبي برج ارك طبقه هفتم
67 درصد از ملك تجاري گلچين تهران اتوبان امام علي (ع) ابتداي ورودي ازگل
67 درصد از2010 مترمربع از يك ساختمان درحال احداث تهران خيابان پاسداران خيابان لنكري خيابان گلزار

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co