شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

موجودی املاک در مقطع فعلی
نام ملک محل ملک ارزش تمام شده میلیون (ریال)
67 درصد از 1/5 دانگ از سه قطعه زمين گلچين تهران اتوبان امام علي (ع) ابتداي ورودي ازگل
67 درصد از ملك تجاري گلچين تهران اتوبان امام علي (ع) ابتداي ورودي ازگل
67 درصد از2010 مترمربع از يك ساختمان درحال احداث تهران خيابان پاسداران خيابان لنكري خيابان گلزار
احداث تهران خيابان پاسداران خيابان لنكري خيابان گلزار سه دانگ از زمين بلوار فردوس تهران بلوار فردوس
پروژه تجاري و اداري رودكي شيراز خيابان رودكي
ساختمان اداري و تجاري ميلاد شيراز خيابان پاسداران ساختمان ميلاد
سه دانگ از يك خانه ويلايي اصفهان خيابان چهارباغ عباسي كوچه فروهر
زمين نكاء با كاربري تجاري و مسكوني نكاء خيابان امام رضا (ع)
جمع صفحه:
جمع نقل از صفحه فبل
13 واحد از پروژه درحال ساخت به متراژ1323 مترمربع مجيديه شمالي خيابان برادران احمدي
يك واحد آپارتمان به مساحت 169 مترمربع چالوس نرسيده به هچيرود ساختمان فانوس دريايي چالوس
يك دستگاه آپارتمان به مساحت 199 متر مربع تهران كاشانك
23 واحد ساختمان اداري كيش جمع نقل از صفحه فبل
جمع نقل از صفحه فبل كيش مقابل بازار فرانسويهاي سابق جنب بهكيش
2 واحد آپارتمان جمعا به مساحت 245 متر مربع تهران خيابان دستور شمالي
جمع کل:

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co